1
1

Ambulance vervoer

Iemand die ziek is mag niet zomaar zonder medische begeleiding met het vliegtuig vervoerd worden. Dat is begrijpelijk, want als degene onwel wordt, moet het vliegtuig een tussenlanding maken en daardoor ontstaan hoge kosten voor de luchtvaartmaatschappij. Of iemand naar aanleiding van ziekte of een ongeval ''fit to fly'' wordt verklaard, hangt af van de goedkeuring van een arts. Bij vervoer door de lucht wordt de patiënt begeleidt door speciaal opgeleide artsen en verpleegkundigen. Eenmaal terug in eigen land zal een ambulance de patiënt vervoeren vanaf de luchthaven naar de zorginstelling waar de behandeling indien nodig zal worden voortgezet.

Het komt regelmatig voor dat een patiënt niet ''fit to fly'' wordt verklaard en per ambulance gerepatriëerd wordt. Medical Events organiseert in dat geval snel en vakkundig medische repatriëring door heel Europa en aanliggende landen. Het wagenpark van Medical Events is uitgerust met moderne apparatuur en speciaal ingericht voor ziekenvervoer over langere afstanden. De ambulances zijn ingericht volgens het Landelijk Protocol Ambulancezorg 8.0 en staan in direct contact met medische specialisten voor eventueel overleg tijdens de repatriëring. Hierbij kunt u denken aan consultatie bij de spoedeisende hulp, cardiologie en psychiatrie.