Basic Life Support +

Bij grotere evenementen wordt in sommige gevallen wordt er meerwaarde gezien in Basic Life Support+ (BLS+) hulpverleners die naast standaard EHBO richtlijnen zicht hebben op het totale klinische beeld van de patiënt. BLS+ hulpverleners zijn werkzaam binnen de professionele hulpverlening van het ziekenhuis en hebben recente ervaring in spoedeisende hulpverlening.

De extra deskundigheid op het gebied van spoedeisende hulpverlening maakt het mogelijk om met dezelfde hulpmiddelen een grotere handelingsvaardigheid uit te oefenen en/of specifieke lichamelijke onderzoeken uit te voeren. Hiermee kan de BLS+ hulpverlener een totaal klinisch beeld onderkennen en een professionele overdracht maken naar de reguliere ambulancedienst. Vaak wordt er vanuit de BLS hulpverlening een extra opinie gevraagd aan de BLS+ hulpverlener, wat de behoefte om inzet van regionale ambulances kan verminderen. De patiënt kan bijvoorbeeld worden doorgestuurd naar de huisartsenpost.

BLS+ hulpverleners hebben juridisch gezien echter geen andere positie dan eerstehulpverleners op Basic Life Support (BLS) niveau en zijn niet toegestaan om zelfstandig voorbehouden handelingen te verrichten.