Medisch draaiboek

De voorbereiding van uw evenement is in volle gang. Een goed draaiboek is onmisbaar voor elk evenement, zowel bij de voorbereiding als tijdens het evenement. Een medisch draaiboek is daar een belangrijk onderdeel van, want tot in hoeverre bent u voorbereid op onverwachte calamiteiten?

Een medisch responsplan voor uw evenement

Medical Events heeft een ruime ervaring in het plannen, organiseren en uitvoeren van de hulpverlening bij vrijwel ieder evenement. Wij geven u inzicht in de bijzonderheden rondom de organisatie van de hulpverlening bij evenementen en dragen zorg voor een correct medisch draaiboek. Goed communicatie, veiligheid en zichtbaarheid van onze hulpverleners zijn van essentieel belang voor het verloop van uw evenement.

Naast het medisch draaiboek worden door Medical Events de meldkamer ambulancezorg, ambulanceposten, ziekenhuizen en de sleutelfunctionarissen van de GHOR en RAV op de hoogte gebracht van uw evenement. Dit vergemakkelijkt tevens de communicatie tussen de professionele en reguliere hulpdiensten bij onverwachte calamiteiten. Na afloop van uw evenement ontvangt het GHOR een rapportage van de patientenregistratie die tijdens uw evenement heeft plaatsgevonden.

Scenariotraining op verschillende evenementen situaties

Hulpverlening tijdens evenementen wijkt op veel punten af van de reguliere zorg en vraagt om een andere kennis en vaardigheid van hulpverleners. Om uw evenement zo optimaal mogelijk te laten verlopen en de medische zorg zo nauw mogelijk af te stemmen met reguliere hulpdiensten, hebben de verantwoordelijke coördinatoren van Medical Events specifieke scenariotrainingen gehad op het gebied van veiligheid bij menigten, weersomstandigheden, materiaal en communicatie, grootschalige evenementen, sportevenementen en -blessures, alcohol en drugs.

Naast aanvullende scenariotrainingen voor de coördinatoren, zijn onze medewerkers tevens verplicht om jaarlijks minimaal 2 interne scholingsdagen te volgen om hun vaardigheden en medisch inzicht op peil te houden. Door specifieke trainingen in verschillende evenementen settingen houden wij onze kennis en kwaliteit hoog.