1
1

Ambulance team huren

De grootte van uw evenement vraagt mogelijk om bijstand van een ambulance team of een ALS (Advanced Life Support) team. Medical Events NL is allround leverancier en voorziet naast EHBO ook in verpleegkundige- en ambulancezorg.

Wanneer moet u een ambulance team huren? 

Wanneer u een evenement organiseert waar veel bezoekers op af komen, of wanneer het evenement zich focust op een specifieke doelgroep, kan het zijn dat u een ambulance team moet inhuren. De GHOR bepaald deze inzet op basis van een aantal risico’s. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van drank en drugs, grote mensen massa’s, of juist bepaalde sporten met grote intensiteit van inspanning (bijvoorbeeld marathons). In het advies van de GHOR staat of u daadwerkelijk een ambulance team moet inhuren.

Wat is de meerwaarde van een ambulance team huren? 

Bij risicovolle evenementen neemt de kans op behoefte aan medische zorg fors toe. Het ambulance team is vaak ter aanvulling op de EHBO, en bestaat uit een ambulancechauffeur (ACH) en een ambulance verpleegkundige (AVP). Wanneer zich incidenten voordoen op het evenement, kan er direct medische zorg verleend worden. De ambulancechauffeur en ambulanceverpleegkundige zijn goed op elkaar afgestemd. Veelal is de medische zorg ter plaatse voldoende. Het ambulance team levert een aanvullend specialisme, verlaagt de behoefte aan externe ambulances, voorkomt daarmee onrust op uw evenement, en zorgt bovenal voor de continuïteit van uw evenement of -programma. 

Een ambulance team huren volgens de laatste richtlijnen

Sinds invoer van de nieuwe Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) valt de inhuur van het ambulance team of het ALS team onder de term ‘Gespecialiseerde spoedzorg’. Medical Events NL is een volwaardige medische partner die uw evenement van gespecialiseerde spoedzorg voorziet. Wij werken conform het Landelijk Protocol Ambulancezorg 8.1, en volgens de normen die gesteld zijn door de Inspectie van Volksgezondheid en de GHOR.

Wilt u meer informatie over een ambulance team huren, of bent u benieuwd naar onze referenties? Neem contact op met een van onze medewerkers, of plaats vrijblijvend een offerte aanvraag.