Wilt u een ambulance team of een Advanced Life Support (ALS) team huren? Sinds 2022 zijn deze benamingen veranderd. U kunt bij ons gespecialiseerde spoedzorg huren. Dat kan ook in de vorm van het ‘ouderwetse’ ambulance team. 

Ambulance team huren

De grootte van uw evenement vraagt mogelijk om bijstand van een ambulance team. Dit zijn zorgprofessionals die werkzaam zijn bij de reguliere ambulancezorg en hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd. Een ambulance team kan en mag meer dan een gewone en/of gespecialiseerde verpleegkundige. Dit heeft te maken met bevoegd en bekwaamheden.

Wanneer moet u een ambulance team huren?
Als u een evenement organiseert waar veel bezoekers op af komen, of als het evenement zich focust op een specifieke doelgroep, dan kan het zijn dat u een ambulance team moet inhuren. De GHOR bepaald deze inzet op basis van een aantal risico’s. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van drank en drugs, grote mensen massa’s, of juist bepaalde sporten met een hoge intensiteit van inspanning (bijvoorbeeld marathons of wielrennen). In het advies van de GHOR staat of u daadwerkelijk een ambulance team moet inhuren.

Wat is de meerwaarde van een ambulance team huren?
Bij risicovolle evenementen neemt de kans op behoefte aan medische zorg fors toe. Het ambulanceteam is vaak ter aanvulling op de EHBO, en bestaat uit een ambulancechauffeur en een ambulance verpleegkundige. Wanneer zich incidenten voordoen op het evenement, kan er direct medische zorg verleend worden. De ambulance chauffeur en de ambulance verpleegkundige zijn goed op elkaar afgestemd. Veelal is de medische zorg ter plaatse voldoende. Het ambulance team levert een aanvullend specialisme, verlaagt de behoefte aan externe ambulances, voorkomt daarmee onrust op uw evenement, en zorgt bovenal voor de continuïteit van uw evenement of programma.

Een ambulance team huren volgens de laatste richtlijnen
Sinds invoer van de Veldnorm Evenementenzorg zijn de functie benamingen van het ambulance team veranderd (2022). Tegenwoordig heten zij zorgprofessionals en staan in uw advies of vergunning omschreven als basiszorg of (gespecialiseerde) spoedzorg. Medical Events NL levert zorg volgens de Veldnorm Evenementenzorg en biedt volwaardige medische zorg op uw evenement. Wij werken conform het Landelijk Protocol Ambulancezorg en volgens de normen die gesteld zijn door de Inspectie van Volksgezondheid en de GHOR.

Wilt u meer informatie over een ambulance team huren, of bent u benieuwd naar onze referenties? Neem contact op met een van onze medewerkers, of plaats vrijblijvend een offerte aanvraag.

 
 
 
 
 
 
1
1

Waarom een ambulance team huren?

Advies vanuit de GHOR

Een ambulance team inhuren op basis van een risicobeoordeling door de GHOR, vooral bij evenementen met grote aantallen bezoekers of specifieke risicofactoren zoals alcohol- en drugsgebruik, grote mensenmassa’s of intensieve sportactiviteiten.

Gespecialiseerde zorgprofessionals

Een ambulance team bestaat uit zorgprofessionals met speciale training en bevoegdheden die verder gaan dan die van gewone verpleegkundigen. Ze bieden aanvullende expertise en medische zorg ter plaatse.

Directe medische reactie

Het ambulance team is direct beschikbaar om in te grijpen bij incidenten op het evenement, vermindert de behoefte aan externe ambulances en zorgt voor een soepele voortgang van het evenement.

Betrouwbare evenementenzorg

Bij Medical Events NL kiest u voor een ambulance team of zorgprofessional die werken volgens landelijke protocollen en normen, zoals het Landelijk Protocol Ambulancezorg en de voorschriften van de Inspectie van Volksgezondheid en de GHOR.

Naleving van Veldnorm Evenementenzorg

Ambulancezorg volgens de laatste richtlijnen, waaronder de Veldnorm Evenementenzorg, die functiebenamingen en vereisten voor zorgprofessionals en spoedzorg specificeert.