Advanced Life Support

De grootte van uw evenement vraagt mogelijk om bijstand van een Advanced Life Support (ALS) team. Het ALS team bestaat uit één of meerdere gespecialiseerd verpleegkundigen die wordt ondersteund door een ambulancechauffeur zodat medische ondersteuning op protocollair ambulance niveau kan worden geboden.

Een ALS team brengt de zorg van uw evenement op een hoger niveau en kan worden ingezet als aanvulling op de EHBO hulpverlening. Vaak wordt de aanwezigheid van een ALS verpleegkundige voldoende geacht, afhankelijk van de risicoanalyse door het GHOR. Dit wordt berekend op factoren als bereikbaarheid, kans op escalatie, duur van het evenement, momenten van verhoogd risico en de kans op slachtoffers.

Een ALS verpleegkundige is extra opgeleid om (voorbehouden) handelingen te verrichten en kan de behoefte om inzet van regionale ambulances verminderen (indien er voldoende ruimte en deskundigheid aanwezig is om de patiënt te monitoren). Mocht er vervoer richting ziekenhuis noodzakelijk zijn, dan wordt de zorgvragende patiënt zodanig gestabiliseerd dat deze nagenoeg vervoersgereed is en uw evenement zo min mogelijk hinder ondervindt van de aanrijdende ambulance.

ALS verpleegkundigen zijn veelal werkzaam op de Spoedeisende Hulp (SEH), Intensive Care (IC) of Cardiac Care Unit (CCU). Medical Events werkt conform het Landelijk Protocol Ambulance 8.0, en volgens de normen die gesteld zijn door de Inspectie van Volksgezondheid en het GHOR.