Wat is een zorgprofessional? Een zorgprofessional is een vervangende term voor inzet van medisch personeel binnen de evenementenzorg. Voorheen noemden we dit Advanced Life Support (ALS). Een zorgprofessional wordt opgedeeld in meerdere inzetniveaus, en bijhorende bevoegd- en bekwaamheden.

Zorgprofessional huren

Bent u verplicht om een zorgprofessional in te huren voor uw evenement? Uw vergunningverlener kan u verplicht stellen om een zorgprofessional in te huren op basis van de grootte van uw evenement of eventuele risico’s die voor uw evenement gelden. Een zorgprofessional brengt de zorg van uw evenement op een hoger niveau en kan worden ingezet als aanvulling op de EHBO hulpverlening.

Zorgprofessional huren conform Veldnorm Evenementenzorg
Binnen de veldnorm evenementenzorg wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende zorgniveaus om de passende medische hulp te bieden op evenementen. De zorgniveaus binnen de veldnorm evenementenzorg voor zorgprofessionals omvatten:


Basiszorg

Voor middelgrote of beperkt risicovolle evenementen is de basiszorg professional een welkome aanvulling voor uw evenement. De basiszorg professional heeft zijn / haar ervaring opgedaan in de beroepspraktijk en kan medische situaties snel en vakkundig inschatten. Deze zorgprofessional is gebonden aan elementaire medische zorg. Het omvat eerste hulpverlening, reanimeren, het beoordelen van eenvoudige verwondingen en het gebruik van basis medische apparatuur. Zij mogen geen medische handelingen verrichten, en functioneren als ervaren schakel tussen EHBO en medische zorg. De basiszorg professional is ook geschikt voor triage en het medisch assisteren van (gespecialiseerde) spoedzorg. Binnen het ambulance-team is de ambulance chauffeur de basiszorg professional.


Medische zorg

Het zorgniveau medische zorg omvat de aanwezigheid van medische professionals, zoals basisartsen, huisartsen en artsen in opleiding tot specialist. Deze artsen hebben een brede medische achtergrond en zijn opgeleid om eerste hulp te verlenen, medische evaluaties uit te voeren en eenvoudige medische procedures uit te voeren. Ze zijn in staat om een breed scala aan medische aandoeningen te behandelen en kunnen doorverwijzen naar geavanceerdere zorg wanneer dat nodig is. Aanwezigheid van deze medische professionals wordt vaak verplicht vanuit verschillende sportbonden om toezicht te houden op de gezondheid en veiligheid van deelnemers. Dit heeft te maken met hun zelfstandige bevoegdheid en de eindverantwoording voor de gehele medische zorg die op uw evenement geboden wordt.


Spoedzorg

Dit zorgniveau wordt gedefinieerd als een gespecialiseerde vorm van evenementenzorg die gericht is op het verlenen van directe, medische hulp. Bij dit zorgniveau zijn specifieke medische professionals aanwezig die opgeleid zijn om (voorbehouden) medische handelingen te verrichten. Zij zijn uitgerust met geavanceerde medische apparatuur en hebben een dieper begrip van medische protocollen. Spoedzorg professionals zijn bevoegd om complexere medische handelingen uit te voeren, zoals het toedienen van medicijnen, geavanceerde wondzorg, en interventies bij levensbedreigende situaties. Vanuit hun beroepsniveau (SEH, IC, CCU, Anesthesie) hebben zij beperkte / niet zelfstandige bevoegdheden. Zij mogen handelen binnen vastgestelde protocollen, maar moeten verantwoording afleggen aan een arts. Bij evenementen met specifieke risico’s is in bepaalde gevallen inzet van gespecialiseerde spoedzorg noodzakelijk. Dit is een hoger zorgniveau in verband met zelfstandige bevoegdheden.


Gespecialiseerde Spoedzorg

Voor sommige evenementen, vooral die met specifieke risico’s zoals (extreme) sporten of muziekfestivals, kan gespecialiseerde spoedzorg nodig zijn. In de meeste gevallen wordt onder gespecialiseerde spoedzorg de ambulance verpleegkundige bedoeld, of gezamenlijk met de basiszorg professional het ambulance-team. Dit zijn zorgprofessionals met een brede expertise in medische noodsituaties, zoals drugsgerelateerde incidenten of traumagevallen. Deze zorgprofessionals zijn gediplomeerd binnen de ambulancezorg en dragen zelfstandige bevoegdheden om adequaat te reageren op de unieke uitdagingen van uw evenement. Zij zijn uitgerust met geavanceerde medische apparatuur volgens Landelijk Protocol Ambulancezorg en kunnen ingehuurd worden met of zonder ambulancevoertuig. In bijzondere situaties of zeer risicovolle evenementen kan onder dit zorgniveau ook de inzet van specifieke specialisten worden verstaan, bijvoorbeeld een SEH arts, MMT arts, Intensivist of Anesthesioloog.

De keuze van het juiste zorgniveau hangt af van verschillende factoren, waaronder de aard en omvang van het evenement, het risicoprofiel, de aanwezige deelnemers en de vereiste medische zorg. Wij helpen u graag om het juiste zorgniveau te bepalen en ervoor te zorgen dat de medische hulp op uw evenement adequaat is.

 
 
 
 
 
1
1

Wilt u meer weten over de verschillende zorgniveau’s binnen de Veldnorm Evenementenzorg? Klik op onderstaande afbeelding om meer te lezen over de Veldnorm Evenementenzorg en wat dit voor u betekent.