Ambulancezorg

Bij evenementen met een groter risico kan het noodzakelijk worden geacht om een fysieke ambulance aanwezig te hebben tijdens uw evenement. Medical Events kan meerdere ambulances, ambulance motoren en een ambulancequad leveren, afhankelijk van de vergunningaanvraag die u van de gemeente heeft gekregen. De inzet van ambulancezorg wordt mede bepaald door de Veiligheidsregio in uw gebied (GHOR).

De evenementen ambulances en ambulance motoren van Medical Events zijn een aanvulling op de regionale ambulancezorg en zorgen ervoor dat acute, deskundige hulp direct geboden kan worden tijdens uw evenement. Ambulance motoren zijn met name succesvol in stedelijk gebied, moeilijk toegankelijke locaties en loop- & fietsevenementen. De motoren beschikken grotendeels over dezelfde uitrusting als de evenementen ambulance. Hartbewakingsapparatuur, reguliere medicatie en hulpmiddelen en alle noodzakelijk communicatie- en navigatieapparatuur zijn beschikbaar.
 

Om de veiligheid op moeilijk begaanbaar terrein te verbeteren, beschikt Medical Events over een 4×4 ambulance quad. Dit is een snelle quad met een top van 85 kilometer per uur waarmee calamiteiten onder de meest uiteenlopende omstandigheden van medische zorg kunnen worden voorzien. De patiënt kan – als dat nodig is – vervoerd worden naar stabiel terrein, waar een gewone ambulance de zorg eventueel kan overnemen. U kunt hierbij denken aan het strand, duinen of motorcross terrein. Net als de evenementen ambulance en de ambulance motoren is de ambulance quad volledig uitgerust conform het Landelijk Protocol Ambulancezorg 8.0.

Een ambulance team bestaat uit een ambulancechauffeur en een ambulanceverpleegkundige die beiden SOSA zijn opgeleid en werkzaam zijn binnen de reguliere ambulancezorg. Het huren van volwaardige ambulancezorg bij een betrouwbare organisatie is erg belangrijk. Wij werken uitsluitend met gediplomeerde en/of gecertificeerde SOSA medewerkers, conform Landelijk Protocol Ambulancezorg 8.0, en volgens de normen die gesteld zijn door de Inspectie van Volksgezondheid en het GHOR.

Wanneer u daadwerkelijk ambulancezorg inhuurt bij Medical Events zorgen wij altijd voor inzage in de opleidingsdocumentatie van de aanwezige medewerkers.
Transparante communicatie staat bij ons dan ook hoog in het vaandel!