Basic Life Support

Medical Events is een ervaren speler op het gebied van evenementen hulpverlening en heeft haar diensten meermaals bewezen op diverse (sport)evenementen, live televisie evenementen, festivals, en alle andere activiteiten waarbij medische hulp aanwezig moet zijn. Door de inzet van gemotiveerde en professionele hulpverleners, met ieder zijn eigen achtergrond ervaring, spelen wij in op iedere calamiteit die zich voor kan doen.

Basic Life Support (BLS) is het niveau van de medische zorg dat geboden wordt aan patiënten met acute onwelwordingen of verwondingen. Naast de acuut noodzakelijke hulpverlening verzorgd de BLS hulpverlener standaard elementaire behandeling van snijwonden, gewrichtsblessures en problemen waar geen ziekenhuis indicatie voor nodig is. Het doel is om deze verwondingen of blessures direct te behandelen om verergering tegen te gaan. Bij ernstige en/of levensbedreigende situaties stabiliseert de BLS hulpverlener de patiënt ter voorbereiding van professionele vervolgzorg in het ziekenhuis. Indien nodig kan de BLS hulpverlener hierbij gebruik maken van reanimatietechnieken en een Automatische Externe Defibrillator (AED). 

Medical Events beschikt over professioneel materiaal dat al naar gelang de grootte van een evenement kan worden ingezet. Zo reikt ons aanbod naar volledig ingerichte behandelruimtes, ambulances, quads en herkenningsmateriaal. Voor meer grootschalige evenementen hebben wij meerdere mastertenten die wij als mobiele EHBO post kunnen opzetten. Onze behandelruimtes en mobiele EHBO posten zijn standaard voorzien van (verband)materialen, behandeltafels en een AED.