Goede medische zorg is een belangrijke element binnen de veiligheid van medische zorg. Ook is de juiste uitvoering en borging van hulpverlening een cruciaal punt. Als organisator van een evenement is het moeilijk om inzichtelijk te krijgen hoe het met de kwaliteit gesteld is van de in te huren partij. 

Kwaliteit dienstverlening

Goede medische zorg is een belangrijke element binnen de veiligheid op (grootschalige) publieksevenementen. Momenteel loopt de kwaliteit en deskundigheid van aanbieders op het gebied van medische hulpverlening bij evenementen uit een. Bureau’s van het GHOR spannen zich in om een goede controle en handhaving uit te voeren op de competenties en kwaliteit van zorg tijdens de medische hulpverlening bij evenementen.

Het is moeilijk om de kwaliteit van aanbieders te monitoren en te toetsen. Op dit moment bestaan geen wettelijke eisen waaraan de aanbieders zich moeten voldoen. In de fase van vergunning verlening kan de gemeente een advies vragen bij het GHOR. Deze adviseert op basis van de ”Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen, 2020”. Op basis van dit advies kunnen een aantal basiseisen worden opgenomen in de vergunning waaraan organisatoren en/of aanbieders zich moeten voldoen. Ook binnen het GHOR geldt dat er geen normenkader aanwezig is voor de kwaliteit van aanbieders. 

Kwaliteitssysteem

Om de kwaliteit van Medical Events NL inzichtelijk te maken zijn wij op de achtergrond bezig met de ISO Health certificering. Deze certificering analyseert alle bedrijfsprocessen en streeft naar continue verbetering van dienstverlening. Dit betekend ook een correct personeelsbeleid, controle van het juiste opleidingsniveau en/of BIG registratie (enkel bij verpleegkundigen & artsen) en een goede evaluatie voor / na uw evenement.