Risico inventarisatie

U wilt een evenement organiseren, maar twijfelt over hoeveel EHBO u nodig heeft? Een risico-inventarisatie bij evenementen is de eerste stap binnen het risicomanagement en daarmee een wezenlijk onderdeel van de voorbereiding op uw evenement. Door het inventariseren en analyseren van de risico’s ontstaat een beeld van de benodigde veiligheidsmaatregelen en de rest risico’s.

Een juiste beschrijving en risico-inventarisatie van uw evenement

Medical Events geeft informatie en advies over risicoanalyses en ondersteunt bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie voor uw evenement. Wij hebben aandacht voor statische factoren, dynamische factoren en de kwaliteit van de veiligheidsorganisatie. Zo kunnen wij bijvoorbeeld door middel van een risico-inventarisatie samen met u bekijken hoeveel EHBO u daadwerkelijk nodig heeft, naast de geldende regels gesteld door de gemeente waar de vergunning is aangevraagd. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er EHBO nodig met een bepaalde expertise.

Het is voor u van belang om te weten of de geldende regels die door uw gemeente gesteld worden wel toereikend zijn. De gemeente kan in hun vergunningseisen spreken over 1 EHBO’er per 500 mensen met een minimum van 2, maar wanneer u een risicovol evenement organiseert kan het zijn dat u onvoldoende EHBO’ers aanwezig heeft. Inzet van EHBO’ers met een speciale expertise zorgen ervoor dat uw evenement optimaal verloopt.

Risico-inventarisatie op basis van uw evenement

1. Wij gaan samen met u om de tafel zitten en zullen al de risico’s noteren die zich voor kunnen doen.
2. Als alle risico’s benoemd zijn, zal er gekeken worden naar wat er uit de risico’s kan voortvloeien
3. Wanneer dit is besproken, zal er gekeken gaan worden wat er gedaan kan worden om de risico’s weg te nemen.

Wanneer u het betreffende evenement eerder heeft georganiseerd, worden (wanneer beschikbaar) ook de gegevens van de vorige evenementen meegenomen.

Korting op uw risico-inventarisatie bij samenwerking

Medical Events voert voor een vast bedrag van € 250,00 een risico-inventarisatie uit, gebaseerd op uw evenement. Er wordt nauwlettend gekeken naar de regels van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Vanwege het gebruik van verschillende handreikingen per gemeente kan dit per evenement afwijkend zijn. Mocht er na deze risico-inventarisatie gebruik worden gemaakt van onze medische diensten, dan zal een korting worden gegund van € 75,- per evenement.