Veldnorm Evenementenzorg

moet nog geschreven worden

Basis EHBO:

De Basis EHBO’er beschikt over een geldig EHBO diploma of certificaat, opgeleid in de richtlijnen van het Nederlandse Rode Kruis en/of Het Oranje Kruis. De Basis EHBO’er verleend zelfstandig Eerste Hulp bij letsels of stoornissen, en weet in welke situaties en bij welke aandoeningen of stoornissen hij de zorgprofessional(s) moet inschakelen. Binnen dit zorgniveau passen géén risicovolle handelingen, zoals metingen.

Evenementen EHBO:
In navolging op gestelde eisen behorend bij de functie Basis EHBO, is de Evenementen EHBO’er aanvullend opgeleid in methodisch handelen, samenwerking en communicatie. Dit zorgniveau kenmerkt zich door een uitgebreide aansluiting op de reguliere zorgketen. Binnen dit zorgniveau kunnen sommige risicovolle handelingen van toepassing zijn. Bij inzet van de Evenementen EHBO’er op dance events is kennis over alcohol en drugs een aanvulling c.q. vereiste.

Basiszorg (ACH)*:
Sinds invoer van de Veldnorm Evenementenzorg valt de ambulance chauffeur onder de functie Basiszorg, niveau 3. De ambulance chauffeur beschikt over een geldig diploma (SOSA of AvA) en dient aantoonbaar bekwaam te zijn in het uitvoeren van diagnostische handelingen, alsmede het assisteren bij voorbehouden handelingen. De ambulance chauffeur werkt in het verlengde en assisterend aan de ambulance verpleegkundige.

Gespecialiseerde spoedzorg (AVP)*:
De ambulance verpleegkundige valt sinds de invoer van de Veldnorm Evenementenzorg onder gespecialiseerde spoedzorg, niveau 5. Dit zorgniveau kenmerkt zich door de inzet van zorgprofessionals die functioneel zelfstandig of zelfstandig bevoegd zijn om zorg te leveren op tenminste het niveau van het vigerende Landelijk Protocol Ambulancezorg. De zorgprofessional beschikt over een geldige inschrijving in het BIG register, en valt onder verantwoordelijkheid van de Medisch Manager Evenementenzorg.

Inzetcoördinator:
De inzetcoördinator is minimaal opgeleid tot Evenementen EHBO’er, en is verantwoordelijk voor de coördinatie van de gehele inzet, onderhoud contacten met de organisatie, andere interne en externe diensten. De coördinator is aanspreekpunt voor consultatie over evenementenzorgorganisatie en is bekend met het medisch draaiboek of zorgplan.